II Dzień Walki z Niedożywieniem w Polsce

Skala problemu niedożywienia dzieci dotyczy co dziesiątego ucznia z klas 1-3. Oznacza to, że około 800 tys. dzieci w Polsce nie je obiadu i innych posiłków. Dane te zawiera raport „Głód i niedożywienie dzieci w Polsce”, przeprowadzony przez Dom Badawczy MAISON. Ponad 30 procent badanych uznaje niedożywienie za najważniejszy problem dotyczący dzieci w naszym kraju. Najmłodsi z reguły nie proszą o pomoc, ponieważ głód, wynikający z biedy jest rzeczą wstydliwą.

GUS regularnie co rok, oblicza i publikuje wskaźniki dotyczące zasięgu ubóstwa ekonomicznego w Polsce opierając się na wynikach badań budżetów gospodarstw domowych. Prezentowane wskaźniki są danymi średniorocznymi. W obliczeniach uwzględnione zostały trzy różne granice: minimum egzystencji (granica ubóstwa skrajnego), granica ubóstwa relatywnego oraz granica ubóstwa ustawowego. W 2017 r., w odniesieniu do roku poprzedniego, odnotowano zmniejszenie się zasięgu wszystkich analizowanych typów ubóstwa, przy czym w przypadku stopy ubóstwa skrajnego oraz relatywnego obserwowane zmiany były wyraźnie mniejsze niż w 2016 r. Obecnie zasięg ubóstwa skrajnego w Polsce w 2017 r.  to 4,3%.

            W nadchodzącym roku szkolnym 2018/19 uruchamiamy już po raz piąty ogólnopolski projekt społeczny „Dzwonek na obiad” poświęcony najwrażliwszej grupie społecznej- dzieciom i młodzieży. Chcemy, aby żadne dziecko nie chodziło głodne. Głód, oprócz konsekwencji zdrowotnych pociąga za sobą negatywny wpływ na edukację najmłodszych. Niedożywionym uczniom trudniej jest się skupić i nie są w stanie wykorzystać w pełni swoich możliwości intelektualnych.

Istotnym celem naszego działania jest nie tylko walka z niedożywieniem, ale także uświadamianie społeczeństwa w zakresie tego problemu oraz promowanie wolontariatu. Wobec powyższego, już po raz drugi chcielibyśmy zaangażować uczelnie, szkoły i wszelkie organizacje dziecięce i młodzieżowe do zainicjowania i przeprowadzenia w swoich lokalnych środowiskach „Dnia walki z niedożywieniem w Polsce” (19-21.10.2018r.). Podczas trwania tego wydarzenia odbędzie się zbiórka publiczna, z której zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na obiady dla naszych podopiecznych. Forma jaką przybierze wydarzenie nie jest ściśle określona, proponujemy jedynie, aby trafiła ona do jak najszerszego grona odbiorców i angażowała jak najwięcej wolontariuszy.

Zapraszamy do współpracy. Razem możemy więcej… być bardziej.

.