tytul-16
Jakie dziecko może ubiegać się o stypendium obiadowe Dzwonka?

Każde – o ile spełnia dwa warunki:

  • jest uczniem szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej;
  • jest członkiem rodziny, w której łączny średni miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza 800 PLN.

Kalendarz Dzwonka

Nabór podstawowy: do 15 września 2017 r. 31 października 2017 r. (termin przedłużony)
Nabór uzupełniający: termin zostanie ogłoszony w zależności od dostępności środków finansowych; planowany termin ok. końca roku 2017

Decyzja o przyznaniu stypendium: informacja zwrotna ze strony Fundacji Być Bardziej o decyzji w sprawie przyznania stypendium obiadowego zostanie przekazana w formie e-maila na adres wskazany we wniosku po 20 sierpnia 2017 r.


Zapoznaj się z dokumentami!

Vademecum stypendysty