Dzwonek w liczbach

1152Dzieci objętych Programem Stypendialnym od 2013 roku


371tys. PLN zebranych w ramach akcji Grosz do Grosza


1042Szkół uczestniczących w programie Grosz do Grosza od 2013 roku