Dzwonek na Obiad w liczbach

1152 Dzieci objętych Programem Stypendialnym


371 tys. PLN zebranych w ramach akcji Grosz do Grosza


1042 Szkół uczestniczących w programie Grosz do Grosza