Dzwonek na Obiad w liczbach

1212 Dzieci objętych Programem Stypendialnym


386tys. PLN zebranych w ramach akcji Grosz do Grosza


1098 Szkół uczestniczących w programie Grosz do Grosza