Jeśli jesteś podatnikiem: podatku dochodowego od osób fizycznych, opodatkowanym ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, objętym liniową, 19-procentową stawką podatku lub uzyskującym dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych – sprawdź, jak wypełnić PIT lub użyj do tego naszego programu.